Garancija za izdelke

Garancija za izdelke Sekire linije 365, Sekire linije X-series in Norden, Xact orodja za prekopavanje, PowerGear. Ta garancija velja izključno na ozemlju Evropske unije, Švice, Norveške, Avstralije, Nove Zelandije, Rusije, Ukrajine, Turčije in Kazahstana.

Za garancijo veljajo naslednji pogoji:

Ta garancija ne zajema škode zaradi normalne uporabe, neprimerne uporabe, nesreče, izgube izdelka, zlorabe, malomarnosti ali predelave oziroma fizične spremembe izdelka s strani uporabnika.

Dodatno: Garancija se ne more uveljavljati, kadar so izdelki uporabljeni v druge namene, kot so prvotno namenjeni in kadar se izdelki uporabljajo za komercialne/poklicne namene ali za oddajo/najem.
Garancija ne zajema izdelkov, ki so bili predmet popravil ali poskusov popravila, ki jih Fiskars ne odobri. Garancija ne velja in izključuje odškodninsko odgovornost Fiskarsa v primeru: prepoznega obvestila oziroma uveljavljanja arancije Fiskarsu namerno povzročanje škode na izdelku, nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni v skladu z namensko rabo proizvoda. Pogoji hrambe in rabe proizvoda; Proizvodi so občutljivi na ekstremne temperature, kot so direktno sonce, plamen, neprekinjena toplota nad +40 stopinj celzija ali mraz pod -30 stopinj celzija. Proizvod je potrebno ustrezno negovati in očistiti po vsaki uporabi. Shranjujejo se lahko le vstran od dosega direktne sončne svetlobe in ekstremnih nizih temperatur. Čiščenje se opravlja le z vodo in dodatkom zelo blagega detergenta. Različna topila in redčila ter jedke snovi lahko poškodujejo proizvode. Okvare, ki so posledica vremenskih razmer (prerjavelost, sprememeba barve, obledelost,...) niso predmet reklamacije. Še posebno to velja za proizvode, ki se uporabljajo in shranjujejo v območjih s prekomorno količino soli v zraku, bližini tovarn z jedkimi snovmi, bližini težkih industrijskih obratov, obratov s kemikalijami ipd. V kolikor se na izdelku ali materialu iz katerega je izdelan vaš izdelek Fiskars Xact™ pojavi kakršnakoli napaka, morate izdelek in garancijsko zahtevo oddati v trgovino, kjer je bil kupljen. Garancijski zahtevki morajo biti predloženi pisno v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je napaka odkrita ali bi morala biti odkrita. Zahtevek mora vsebovati ime, naslov in telefonsko številko lastnika, dokazilo in datum nakupa, naravo napake in datum, ko je bila napaka prvič odkrita. Odobritev vrnitve presodi Fiskars. Če je reklamacija odobrena, bo izdelek popravljen, v kolikor ni možnosti rezevnih delov ali le ti niso trenutno na voljo bo le ta zamenjan z istim ali podobnim izdelkom Fiskars. V primeru ukinjenih modelov bo proizvod v tem primeru zamenjan z najbolj podobnim modelom iz trenutnega izbora izdelkov, ki so voljo. Fiskars ne odgovarja za naključne, posredne, posebne in posledično povzročene škode za čas, ko uporabnik ni mogel uporabljati proizvoda (izpad dela, prometa, dobička,..) / tudi v primeru zamude ali neizpolnitve garancijske obveznosti. To jamstvo, katerega zagotavlja proizvajalec je dodatno in ne vpliva na garancije, ki jih zagotavlja prodajalec, niti ne omejuje ali nadomešča pravnih garancij, do katerih bi lahko bil kupec upravičen v skladu z nacionalno zakonodajo. Zamenjava ali popravilo izdelka ne podaljša rok prvotne garancije.
Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki

Garancijski pogoji za omejeno izdajo sekir linije 365 Limited Edition

Fiskars 365 limited edition" sekira je izdelana z uporabo najnaprednejših tehnoloških procesov in materialov. Naši izdelki so preizkušeni in se odlično obnesejo  za nemene in okolje, za katere so bili ustvarjeni. Kljub najnaprednejšim tehnološkim procesom in kakovostnim materialom,  se lahko pojavijo napake v proizvodnem procesu. Da bi zagotovili našim strankam najboljšo možno uporabniško izkušnjo, imajo vse sekire iz linije "365 Limited Edition"  25 letno mednarodno omejeno garancijo na morebitne proizvodne napake.

Fiskars PowerGear™ X in Norden

Fiskars PowerGear™ X" in "Norden" linija sekir je izdelana z uporabo najnaprednejših tehnoloških procesov in materialov. Naši izdelki so bili preizkušeni v skladu z njihovo predvideno uporabo in okoljskimi pogoji in kot taki so pokazali odlično učinkovitost. Kljub najnaprednejšim tehnološkim procesom in kakovostnimi materiali, se lahko pojavijo napake v proizvodnem procesu. Da zagotovimo našim strankam najboljšo možno uporabniško izkušnjo, imajo vse sekire iz linije "Fiskars PowerGear™ X" in "Norden" 25 letno mednarodno omejeno garancijo na morebitne proizvodne napake.

4. generacijo sekir Fiskars linije "X-series" je mogoče prepoznati po 13-mestni serijski številki, ki se nahaja na zadnji strani sekire. Za prvo črko serijske številke se mora oznaka nadaljevati z eno od naslednjih kombinacij: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI. Če je za prvo črko serijske številke kombinacijo "AD" je potrjeno, da je ta artikel produkt 4. generacije Fiskars-X serije: EADL623423423333337

Osi X-serije (registracija za garancijo je obvezna)

Registracija

Garancijski pogoji linije Xact

Fiskars Xact™ orodja za prekopavanje so izdelana z uporabo najnaprednejših tehnoloških procesov in materialov. Naši izdelki so preizkušeni in se odlično obnesejo za nemene in okolje, za katere so bili ustvarjeni. Kljub najnaprednejšim tehnološkim procesom in kakovostnim materialom se lahko pojavijo napake v proizvodnem procesu. Da zagotovimo našim strankam najboljšo možno uporabniško izkušnjo, imajo vsa orodja iz linije Xact  25 letno mednarodno omejeno garancijo na morebitne proizvodne napake.

PowerGear

Fiskars PowerGear™ X serija je izdelana z uporabo najnaprednejših tehnoloških procesov in materialov. Naši izdelki so preizkušeni in se odlično obnesejo za nemene in okolje, za katere so bili ustvarjeni. Kljub najnaprednejšim tehnološkim procesom in kakovostnim materialom se lahko pojavijo napake v proizvodnem procesu. Da zagotovimo našim strankam najboljšo možno uporabniško izkušnjo, imajo vse sekire iz linije Fiskars PowerGear™ X 25 letno mednarodno omejeno garancijo na morebitne proizvodne napake.