Pravila uporabe

Prosimo vas, da natančno preberete te pogoje pred vstopom na to spletno stran. Z dostopom do spletne strani Fiskars skupine (v nadaljnjem besedilu: Fiskars), se strinjate z naslednjimi pogoji:

Vsebina strani Fiskars (vključno z besedili, slikami in avdiovizualnimi elementi) je v celoti v lasti družbe Fiskars na podlagi Zakona o avtorskih pravicah. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje, prenašanje, distribucija ali shranjevanje dela ali celotne vsebine v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja Fiskars je prepovedano, razen izjem, navedenih v teh pogojih.

Fiskars logotip, podjetniški simbol v njem, kot tudi imena registrirane in neregistrirane blagovne znamke, imena izdelkov in drugih možnih nematerialnih pravic in neopredmetena dolgoročna sredstva so last družbe Fiskars. Vsi logotipi, korporacijski simboli v njih ter imena registrirane in neregistrirane blagovne znamke, imena izdelkov in drugih možnih nematerialnih pravic in neopredmetena sredstva odvisnih in pridruženih družb so v lasti družbe Fiskars in / ali njegovih odvisnih oziroma pridruženih podjetij. Dostop do spletne strani posredno ali kako drugače ni mogoče razlagati tako, da podeljuje licence ali druge pravice za uporabo katerekoli blagovne znamke, prikazani na spletni strani brez predhodnega pisnega soglasja z družbo Fiskars.

Fiskars vam omogoča, da shranite na vaš računalnik ali tiskate izvlečke iz teh strani, vendar samo za zasebno uporabo. Vsebine spletnih straneh Fiskars, se lahko uporabljajo le v informativne namene in na tak način, da ne škodi ugledu Fiskars. Podatkov na spletni strani se ne sme spremeniti brez pisnega dovoljenja Fiskars. Posamezni dokumenti na spletnih straneh, so lahko predmet dodatnih pogojev, navedenih v teh dokumentih. Ne smete prenesti materialov za katero koli drugo osebo, razen če jih obvestite, in se strinjajo, da sprejmejo obveznosti, ki izhajajo pod pogoji in določili uporabe.

Prav tako upoštevajte, da lahko naše podjetje spremeni politiko o zasebnosti. V kolikor bomo to storili, bomo objavili vse spremembe, zato se prepričajte in občasno preverite stanje.

S strinjanjem s Pogoji in določili uporabe jamčite, da boste vsebine spletne strani Fiskars uporabljali v skladu z zakoni in določili teh Pravil in določil uporabe ter v skladu z vsemi obstoječimi in prihodnjimi politikami. Strinjate se, da vsebin ne boste uporabljali za pošiljanje nezaželenih sporočil, se pretvarjali, da ste FISKARS ali kdo drug, ponarejali glav ali drugače manipulirali z identifikatorji, da bi prikrili izvor vsebin, posredovanih preko spletnega mesta, napačno tolmačili svoje povezave z osebo ali subjektom ali delovali na način, ki negativno vpliva na zmožnost drugih uporabnikov za uporabo strani. Hkrati ne boste opravljali dejavnosti, s katero bi kršili veljavno zakonodajo, objavljali ali posredovali kakršnega koli materiala, ki krši ali na kakršen koli način posega v pravice drugih ali je nezakonit , žaljiv, obrekljiv, vulgaren ali drugače sporen ali vsebuje oglaševanje ali promocijo v zvezi s proizvodi ali storitvami, ali zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov o drugih uporabnikih, če za to nimate njihovega pooblastila. Če vaše vsebine niso v skladu z navedenim, ne smete uporabljati tega spletnega mesta; FISKARS pa ni zakonsko zavezan s tem sporazumom in si pridržuje vse svoje zakonske pravice v zvezi s takimi neskladnostmi.

Vsebina spletne strani Fiskars je na voljo "takšna, kot je trenutno." Fiskars daje nobenega jamstva, bodisi izrecno ali implicitno, glede dostopnosti, točnosti, natančnosti, zanesljivosti ali vsebine informacij na teh straneh. Fiskars ne jamči, da so njegove spletne strani ali strežnik, ki jih omogoča brez virusov ali drugih škodljivih sestavin. Fiskars si pridržuje pravico do spremembe strani ali prekliče dostop do njih kadar koli in brez posebnega obvestila.

Fiskars ne odgovarja na kakršen koli način za neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, izgubo, stroške ali izgubo dobička v zvezi z dejstvom, da ste vstopili na Fiskars spletne strani ali strani, povezane z njimi, da niste dobili dostopa do informacij o teh straneh, ali pa, da ste uporabili ali poskušali uporabiti podatke na straneh. Fiskars, poleg tega ni odgovoren za posredno ali neposredno škodo v zvezi z motnjami, opustitvijo, prekinitvijo, napako, zamudo pri prenosu, računalniški virus ali sistemski neuspeh, tudi če so Fiskars ali njeni predstavniki obveščeni o tej škodi, izgubi oziroma odhodkih. Odgovornost Fiskarsa, če sploh, je omejena in ne bo višji od tistega, ki ga določa finsko pravo.

Fiskars ne prevzema nobene odgovornosti za materiale, ki so v lasti ali ustvarjeni s strani tretjih oseb, na katerih obstaja povezava na spletno stran Fiskars. V primeru, da boste uporabili povezavo na spletno stran Fiskars, morate najprej pregledati in se strinjati s pogoji tega območja uporabe. Povezava na spletne strani, ki niso Fiskarsove ne pomeni, da Fiskars odobrava stran ali izdelke ali storitve, ki je naveden na spletni strani.

Ob predložitvi gradiva za nas, npr po e-pošti ali preko WWW strani, se strinjate z naslednjimi pogoji:

(1) Materiale, ki nam jih pošljete, nam date na voljo, da jih lahko objavimo.

(2) Vi jamčite, da material ne vsebuje nobenega elementa, ki je nezakonit ali kako drugače neprimeren za objavo. Nadalje jamčite, da ne zagotavljate nobenih informacij ali gradiva Fiskars, ki je sramotilno, grozečo, obsceno, nadleguje ali kako drugače v neskladju z veljavno zakonodajo.

(3) Jamčite, da so materiali vaša last ali da imate neomejeno pravico, da nam jih zagotovite in dovolite njihovo objavo brez odgovornosti ali obveznosti za plačilo odškodnine s strani Fiskarsa.

(4) Pred pošiljanjem gradiva, boste sprejmejo ustrezne preventivne ukrepe za iskanje in odstranjevanje virusov in drugih škodljivih ali uničevalnih lastnosti.

(5) Strinjate se, da nam boste nadomestili škodo v primeru, da tretja oseba ukrepa proti nam zaradi materialov, ki nam jih boste poslali.

(6) Strinjate se, da ne boste imeli nobenih zahtev na podlagi gradiva, ki nam ga boste poslali oziroma ne boste sprejeli nobenega ukrepa proti nam, kot posledica z vaše strani poslanih materialov. Fiskars ne preverja vsebine gradiva, ki mu jih pošljejo uporabniki njegovih spletnih strani in ne odgovarja za to gradivo. Fiskars lahko po lastni presoji kadarkoli odstrani materiale iz svojih spletnih strani poslane svojim uporabnikom.

(7) S posredovanjem kakršnih koli podatkov ali gradiv družbi Fiskars, v celoti prenesete FISKARS vse pravice intelektualne lastnine in dostopa do takih informacij in materialov na družbi Fiskars. S tem je material prost za uporabo, reprodukcijo, prikaz, javno izvajanje, prenos, distribucijo, spreminjanje. Hkrati se strinjate, da sme družba Fiskars prosto uporabljati vse ideje, koncepte ali znanja in izkušenj, ki jih ali posamezniki, ki poslujejo v vašem imenu, posredujejo družbi Fiskars.

Fiskars si pridržuje pravico, da po lastni presoji s spletnega mesta odstrani vse informacije, ki mu jih boste posredovali.

Čeprav je bilo poskrbljeno za točnost informacij na tej spletni strani, Fiskars ne prevzema nobene odgovornosti za to. Materiali lahko vsebujejo netočnosti in tipkarske napake. Fiskars ne jamči za točnost ali popolnost gradiv ali zanesljivost katerega koli nasveta, mnenja, izjave ali druge informacije, prikazane ali porazdeljene skozi spletno mesto. Zavedate se, da je vsaka odvisnost od vsakega takega mnenja, nasveta, izjave, memoranduma ali informacije na lastno odgovornost. Vsa vsebina je na voljo "kot je" in " kot je na voljo". Fiskars se izrecno odpoveduje jamstvom vseh vrst. Fiskars ne jamči ali daje nobenega zagotovila glede varnosti te spletne strani. Fiskars ne jamči, da so spletna stran ali strežnik, ki omogoča te strani ali elektronsko sporočilo, ki ga Fiskars pošlje brez virusov ali drugih škodljivih elementov. Vsa jamstva in pogoji so izključeni, razen v kolikor so določena z zakoni.

V nobenem primeru Fiskars ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, posledično, kaznovalno, posebno ali slučajno škodo (brez omejitev vključno z odškodnino za izgubo poslovanja, pogodbe, prihodkov, podatkov, informacij ali prekinitve poslovanja), ki izhajajo iz izhajajo ali so v zvezi z uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega spletnega mesta ali vsebine, ali v povezavi s temi Pogoji in določili uporabe, tudi če je bil Fiskars obveščen o možnosti nastanka take škode. Poleg pogojev, določenih v tem dokumentu, Fiskars v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne napake, nepravilnosti, opustitve ali druge pomanjkljivosti za katero koli informacijo, vsebovane v tej spletni strani.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland