Zasebnost podatkov

Zasebnost podatkov je varovana v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

1. Kontrolor

Fiskars Finland Oy Ab (v nadaljevanju “Fiskars”)

Business ID: FI19036089

Hämeentie 135 A, P.O. Box 130, FI-00560, Helsinki

Finland

Tel: +358 20 43 910

Fax: +358 9 604 053

2. Oseba odgovorna za obdelavo osebnih podatkov

Functional Products Brand & Integrated Marketing Communications

c/o Fiskars Finland Oy Ab

Tel: +358 20 43 910

Email: functional.bimc@fiskars.com

3. Ime datoteke z osebnimi podatki

Baza osebnih podatkov zasnovana na osnovi podatkov o kupcih izdelkov Fiskars ali druge vrste sodelovanja s podjetjem Fiskars

4. Namen uporabe osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je vodenje odnosov s strankami in ostalih vrst sodelovanja, administracije, marketinga in prodaje po pošti / spletu, kot tudi planiranje in razvoj poslovnih aktivnosti Fiskarsa, podjetij ki so ali trenutno pripadajo Skupini Fiskars ali pripadajo verigi Fiskarsovih franšiznih prodajaln.

Vsi registrirani osebni podatki so lahko uporabljeni za potrebe marketinga, razvoja novih področij poslovanja ali podobnih namenov Fiskarsa in / ali njegovih povezanih podjetij vključno s franšiznimi podjetji in njihovimi poslovnimi partnerji.

Uporabljeni so lahko tudi za namen direktnega marketinga. Z namenom pridobivanja posebnih ugodnosti, ponudb in ostalih vsebin povezanih z osebnimi interesi kupca so podatki lahko analizirani in uporabljeni skupaj z ostalimi vsebinami za oblikovanje profilov in skupin za fokus marketing in ostale oblike komuniciranja.

5. Vsebina baze podatkov

Informacije povezane z naslednjimi skupinami podatkov so lahko zajete v bazo podatkov.

Osnovne informacije, kot so:

Ime, datum rojstva, spol, jezik, e-mail naslov, telefonska številka, naslov, izobrazba ali poklic, ime in kontaktni podatki podjetja, zakonski stan, število članov družine, vzdevek in fotografija.

Informacije povezane z registracijo produkta, kot so:

Podatki povezani z uporabo storitev Fiskars, kot so različni programi za uporabnike, številka stranke, uporabniško ime in geslo, informacije o nakupu, registracija proizvoda (vključno z registracijo za garancijo), datum registracije kot Fiskars kupec, podatki potrebni za izstavitev računa, stanje o plačilu in garanciji, povpraševanje po posameznih proizvodih, zapisi kupčevih klicev – telefonski razgovori, dovoljenja za direktni marketing in prepovedi, kot tudi podatki o obisku stranke na Fiskars spletni strani in mobilnih storitvah, kot tudi piškotki poslani spletnemu brskalniku in informacije prejete preko njih (npr. IP naslov) in podatki o strankinih aktivnostih na Fiskarsovih spletnih omrežjih.

Informacije povezane s ponudbami in nakupi, kot tudi ostalo komunikacijo, kot so:

Ugodnosti, storitve in kampanje usmerjene in ponujene strankam in njihove potrditve, povratne informacije v zvezi z njimi, pritožbe in ostala komunikacija ter meritve povezane z odzivnostjo stranke, nakupi opravljeni v spletni trgovini Fiskars: datum nakupa, nakupljeni proizvodi (število in cena nakupljenih proizvodov, vrednost celotnega nakupa), informacije povezane s proizvodi, garancijo kot tudi obdelavo, dostavo in vračilom naročenega blaga.

6. Redni viri podatkov

Informacije o Fiskars strankah večinoma zbiramo ob začetku in v času nakupnega procesa in ostalih oblik sodelovanja. Informacije so zbrane s pomočjo spletnih piškotkov in ostalih enakovrednih tehnologij, ki jih uporablja Fiskars. Dodatno so osebni podatki lahko zbrani tudi s strani tretjih strank v skladu z zakonodajo.

Informacije so lahko zbrane tudi preko drugih Fiskarsovih registrov in povezanih podjetij vključno s podjetjami, ki so vključena v mrežo Fiskars franšiz.

Posodobitve osebnih podatkov lahko prejmemo s strani oblasti, organizacij in podjetij, ki ponujajo takšne posodabljanje storitev ter iz javnih registrov in drugih javnih virov.

7. Prenos in predaja rednih osebnih podatkov izven EU / EEA

Fiskars lahko razkrije informacije v okviru meja veljavne zakonodaje. Podatki se lahko razkrijejo iz datotek, za namene trženja Fiskarsa in sodelujočih partnerjev, razen je njihovo razkritje prepovedano. Prejemnik informacij o osebnih podatkov le teh ne sme posredovati ali razkrivati dalje.

Fiskars lahko razkrije in prenese bazo z osebnimi podatki skupnostim ali subjektom zunaj EU / EGP, s katerimi ima sklenjen pisni dogovor v skladu z veljavno finsko zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, ali je razkritje poteka na osnovi drugega pravnega temelja.

Fiskars may transfer personal data to Fiskars’ direct marketing registers after the customer or other relationship ends, unless this has been prohibited by the data subject.

Fiskars lahko osebne podatke posreduje registrom za direktno trženje Fiskars tudi potem, ko poslovno razmerje s stranko preneha, razen če je to prepovedano.

8. Zaščita osebnih podatkov

Le pooblaščeni zaposleni v Fiskars in zaposleni v podjetjih, ki delujejo v imenu Fiskarsa, ali s strani Fiskarsa pooblaščene osebe imajo dostop do aplikacij podatkovnih zbirk osebnih podatkov z dodeljenimi pravicami, ki so odobrene s strani kontrolorja. Uporabniški računi na različnih ravneh so bili ustvarjeni v skladu potrebami zaposlenih, da lahko opravljajo svoje naloge. Sistemi so zaščiteni s požarnim zidom, ki ščiti datoteke osebnih podatkov pred vdori izven Fiskarsa.

Dokumenti, vključno z ročno obdelanimi podatki, podatki o strankah in podatke, ki se nanašajo na sodelujoče partnerje so shranjeni in zaklenjeni v ognjevarnem prostoru. Le zaposleni ali zaposleni v podjetjih, ki sodelujejo s Fiskarsom imajo dostop do obdelanih podatkov v fizični obliki.

Vsi zaposleni v Fiskarsu, kot tudi zaposlenih v podjetjih, ki sodelujejo z njim in v njegovem imenu so zavezani k strogi zaupnosti katerihkoli osebnih podatkov, s katerimi razpolagajo pri svojem delu.

9. Pravice iz naslova osebnih podatkov

Vsaka stranka, katere osebni podatki se nahajajo v bazi podatkov Fiskars, ima pravico preveriti podatke v zvezi z njim / njo. Zahtevo za takšen pregled mora podati v pisni obliki, osebi, ki je zadolžena za področje obdelave osebnih podatkov. Zahteva mora biti podpisana. Zahteva se prav tako lahko preda tudi na sedežu na Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki.

Vsaka stranka, ima pravico, da zahteva izročitev ali prepove ravnanje s podatki, ki se nanašajo nanj / nanjo, za neposredno oglaševanje, prodajo na daljavo in druge oblike neposrednega trženja. Poleg tega ima stranka, na katero se nanašajo osebni podatki, pravico, da zahteva popravek napačnih podatkov od osebe, ki je pristojna za upravljanje z osebnimi podatki.